main-banner

เรียนแบบเก๋ๆกับคณะอินเตอร์ในประเทศไทย

วันนี้เราจะมาแนะนำคณะอินเตอร์ยอดฮิตในไทย ให้น้อง ๆ ที่สนใจอยากเรียนภาคอินเตอร์ได้รู้จักกันจ้า
นอกจากคณะที่เราเอามาแนะนำกันในวันนี้แล้วนั้น ยังมีอีกหลายคณะ จากหลายมหาวิทยาลัยที่น่าใจ น้อง ๆ สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ของแต่ละมหาวิทยาลัยได้เลยจ่ะ