main-banner

ทายคณะที่ใช่จากนิสัย

น้อง ๆ หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักตัวเอง ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่ แน่นอนค่ะช่วงเลือกคณะ จะเป็นช่วงที่น้อง ๆ ทั้งหลายรู้สึกสับสนมากเป็นพิเศษ งั้นมาลองสำรวจตัวเองกันหน่อยดีกว่า เผื่อเป็นแนวทาง ในการเลือกคณะที่ตรงใจ