main-banner

TCAS คืออะไร?

น้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย อาจจะยังงง ๆ กับระบบ TCAS ว่ามันคืออะไร ?? วันนี้เราจะมาให้คำตอบกับน้อง ๆ กันค่ะ
TCAS ย่อมาจาก Thai University Central Admission System หรือภาษาไทยคือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาใหม่ เป็นระบบที่เข้ามาแทนที่ระบบแอดมิชชั่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
หลักสำคัญของ TCAS คือ
-นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
-ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก
-สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของผู้สมัคร
ขั้นตอนของระบบ TCAS มี 5 ขั้นตอน
1. คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ในรอบนี้จะพิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่นำมาใส่ Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน อาจจะมีการสัมภาษณ์ หรือทดสอบทักษะ เฉพาะทาง โดยการคัดเลือกในรอบนี้ เป็นแค่การ Pre-screening เท่านั้น

2. สมัครโควตาแบบมีสอบข้อเขียน
รอบนี้จะรอบสำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ หรือ รอบเขตการศึกษา ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ในขั้นตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยสามารถ จัดสอบเองได้ หรือ จะใช้ข้อสอบส่วนกลาง อย่าง 9 วิชาสามัญ หรือ GAT/PAT เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

3. การรับตรงร่วมกัน
ในรอบนี้เป็นการสอบรับตรง และโครงการรับตรงอย่าง กสพท. ก็รวมอยู่ในรอบนี้ด้วย โทย ทปอ. จะเป็นส่วนกลางในการรับสมัครอบนี้ และทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการคัดเลือก โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา

4. การรับ Admission
โดยใช้องค์ประกอบของคะแนน อย่างเช่น GPAX, O-NET, GAT/PAT หรืออื่นๆ ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา

5. การรับตรงแบบอิสระ
ทางมหาวิทยาลัยสามารถใช้เกณฑ์การสอบที่จัดขึ้นเอง หรือการสอบวิชาเฉพาะ และส่งผลการคัดเลือกให้ทาง ทปอ.