คอร์สเรียนออนไลน์

Tutor Live Online

ได้จัดคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนสามารถเลือกวิชาที่สนใจ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละรายวิชาได้จากรายการต่อไปนี้ *สอน live สดตามเวลา*
course-grammar-image
English GRAMMAR
20/07/2019 - 26/10/2019
เสาร์ : 08:30 - 10:30
ราคา 5,200 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-vocab-image
English VOCAB/READING
20/07/2019 - 26/10/2019
เสาร์ : 15:00 - 17:00
ราคา 5,200 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-conver-image
English CONVER OVER 100
20/07/2019 - 26/10/2019
เสาร์ : 17:00 - 19:00
ราคา 5,200 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-biology1-image
BIOLOGY1
20/07/2019 - 19/10/2019
เสาร์ : 11:00 - 13:00
ราคา 4,800 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-biology2-image
BIOLOGY2
21/07/2019 - 20/10/2019
อาทิตย์ : 11:30 - 13:30
ราคา 4,800 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-physics1-image
PHYSICS1
20/07/2019 - 09/11/2019
เสาร์ : 08:30 - 10:30
ราคา 6,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-physics2-image
PHYSICS2
21/07/2019 - 10/11/2019
อาทิตย์ : 08:30 - 10:30
ราคา 6,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-chemistry-image
CHEMISTRY
20/07/2019 - 02/11/2019
เสาร์ : 13:30 - 15:30
ราคา 5,800 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-math4-image
MATH M.4
21/07/2019 - 17/11/2019
อาทิตย์ : 11:00 - 13:00
ราคา 6,200 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-math5-image
MATH M.5
20/07/2019 - 16/11/2019
เสาร์ : 11:00 - 13:00
ราคา 6,200 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-math6-image
MATH M.6
21/07/2019 - 17/11/2019
อาทิตย์ : 08:30 - 10:30
ราคา 6,200 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-gat-image
GAT เชื่อมโยง
20/07/2019 - 26/10/2019
เสาร์ : 17:15 - 19:15
ราคา 5,200 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-Astronomy-image
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
27/07/2019 - 02/11/2019
เสาร์ : 13:30 - 15:30
ราคา 5,200 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-onet-math-image
ตะลุยโจทย์ O-Net คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4
13/10/2019 - 15/12/2019
อาทิตย์ : 16:00 - 18:00
ราคา 2,400 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-onet-scient-image
ตะลุยโจทย์ O-Net วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4
13/10/2019 - 15/12/2019
อาทิตย์ : 13:30-15:30
ราคา 2,400 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-onet-english-image
ตะลุยโจทย์ O-Net ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.4
12/10/2019 - 14/12/2019
เสาร์ : 11:00-13:00
ราคา 2,400 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-exam-physic-image
ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย ฟิสิกส์
13/10/2019 - 15/12/2019
อาทิตย์ : 11:00-13:00
ราคา 2,400 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-exam-bio-image
ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย ชีววิทยา (PAT)
12/10/2019 - 14/12/2019
เสาร์ : 08:30 - 10:30
ราคา 2,400 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-exam-chem-image
ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย เคมี
12/10/2019 - 14/12/2019
เสาร์ : 16:00-18:00
ราคา 2,400 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-exam-math-image
ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย คณิตศาสตร์
13/10/2019 - 15/12/2019
อาทิตย์ : 13:30-15:30
ราคา 2,400 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-exam-english-image
ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย ภาษาอังกฤษ (O-NET, GAT)
12/10/2019 - 14/12/2019
เสาร์ : 11:00-13:00
ราคา 2,400 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-exam-engineer-image
ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย PAT 3 (ความถนัดทางวิศวะ)
13/10/2019 - 15/12/2019
อาทิตย์ : 13:30-15:30
ราคา 2,400 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม