คอร์สเรียนออนไลน์

Tutor Live Online

ได้จัดคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนสามารถเลือกวิชาที่สนใจ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละรายวิชาได้จากรายการต่อไปนี้ *Re Run Video*
course-grammar-image
English GRAMMAR
Re Run Video
ราคา 5,200 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-vocab-image
English VOCAB/READING
Re Run Video
ราคา 5,200 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-conver-image
English CONVER OVER 100
Re Run Video
ราคา 5,200 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-biology1-image
BIOLOGY1
Re Run Video
ราคา 4,800 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-biology2-image
BIOLOGY2
Re Run Video
ราคา 4,800 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-physics1-image
PHYSICS1
Re Run Video
ราคา 6,000 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-physics2-image
PHYSICS2
Re Run Video
ราคา 6,000 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-chemistry-image
CHEMISTRY
Re Run Video
ราคา 5,800 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-math4-image
MATH M.4
Re Run Video
ราคา 6,200 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-math5-image
MATH M.5
Re Run Video
ราคา 6,200 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-math6-image
MATH M.6
Re Run Video
ราคา 6,200 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-gat-image
GAT เชื่อมโยง
Re Run Video
ราคา 5,200 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-Astronomy-image
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
Re Run Video
ราคา 5,200 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-onet-math-image
ตะลุยโจทย์ O-Net คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4
Re Run Video
ราคา 2,400 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-onet-scient-image
ตะลุยโจทย์ O-Net วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4
Re Run Video
ราคา 2,400 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-onet-english-image
ตะลุยโจทย์ O-Net ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.4
Re Run Video
ราคา 2,400 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-exam-physic-image
ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย ฟิสิกส์
Re Run Video
ราคา 2,400 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-exam-bio-image
ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย ชีววิทยา (PAT)
Re Run Video
ราคา 2,400 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-exam-chem-image
ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย เคมี
Re Run Video
ราคา 2,400 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-exam-math-image
ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย คณิตศาสตร์
Re Run Video
ราคา 2,400 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-exam-english-image
ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย ภาษาอังกฤษ (O-NET, GAT)
Re Run Video
ราคา 2,400 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
course-exam-engineer-image
ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย PAT 3 (ความถนัดทางวิศวะ)
Re Run Video
ราคา 2,400 1000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม