โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

course-image

รายละเอียด

เนื้อหาในหลักสูตร เอกภพและกาแล็คซี ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ โครงสร้างโลก

ตัวอย่างการเรียนการสอน

บทเรียน / ห้องเรียน

การกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง
 • เอกภพ - วันที่ 27/07/2019

 • กำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ - วันที่ 03/08/2019
 • สมบัติของดาวฤกษ์ - วันที่ 10/08/2019

 • องค์ประกอบของสุริยะ และดวงอาทิตย์ - วันที่ 17/08/2019
 • ดาวเคราะห์ - วันที่ 24/08/2019

 • การศึกษาและการแบ่งโครงสร้างภายในโลก - วันที่ 31/08/2019

 • ทวีปและพื้นสมุทร - วันที่ 07/09/2019
 • การแปรสัณฐานของแผ่นธรณีภาค - วันที่ 14/09/2019

 • วัฏจักรหิน หินอัคนี - วันที่ 21/09/2019
 • หินตะกอน หินแปร - งดสอนครูไม่สบายค่ะ - วันที่ 28/09/2019

 • แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ - วันที่ 05/10/2019

 • การรับรังสีของดวงอาทิตย์ของพื้นโลก - วันที่ 12/10/2019
 • การหมุนเวียนของอากาศ - วันที่ 19/10/2019
 • การหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร - วันที่ 26/10/2019

 • การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ - วันที่ 02/11/2019
ทั้งหมด : 30 ชั่วโมง
Re Run Video
ราคา : 5,200 บาท
โปรโมชั่น : 1,000 บาท เรียนได้ 2 เดือน
tutor-พี่บุ้งกี๋