ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย ฟิสิกส์

course-image

รายละเอียด

- การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ, - แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่, - การเคลื่อนที่แบบต่างๆ"" - งานและพลังงาน,โมเมนตัมและการดล - การเคลื่อนที่แบบหมุน+สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น - ของไหล+ความร้อน - คลื่นกล+เสียง+แสง+แสงและทัศนอุปกรณ์ - ไฟฟ้าสถิต+ไฟฟ้าและแม่เหล็ก+คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า - ฟิสิกส์อะตอม+ฟิสิกส์นิวเคลียร์

บทเรียน / ห้องเรียน

การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ+ แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่+ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
  • Lecture 1 - วันที่ 13/10/2019
  • Lecture 2 - วันที่ 20/10/2019

งานและพลังงาน+โมเมนตัมและการดล
  • Lecture 3 - วันที่ 27/10/2019

การเคลื่อนที่แบบหมุน+สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
  • Lecture 4 - วันที่ 03/11/2019

  • Lecture 5 - วันที่ 10/11/2019

คลื่นกล+เสียง+แสง+แสงและทัศนอุปกรณ์
  • Lecture 6 - วันที่ 17/11/2019
  • Lecture 7 - วันที่ 24/11/2019

ไฟฟ้าสถิต+ไฟฟ้าและแม่เหล็ก+คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  • Lecture 8 - วันที่ 01/12/2019
  • Lecture 9 - วันที่ 08/12/2019

  • Lecture 10 - วันที่ 15/12/2019
ทั้งหมด : 20 ชั่วโมง
Re Run Video
ราคา : 2,400 บาท
โปรโมชั่น : 1,000 บาท เรียนได้ 2 เดือน
tutor-พี่แพ็ค