ตะลุยโจทย์ O-Net ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.4

course-image

รายละเอียด

บทเรียน / ห้องเรียน

  • Lecture 1 - วันที่ 12/10/2019
  • Lecture 2 - วันที่ 19/10/2019
  • Lecture 3 - วันที่ 26/10/2019
  • Lecture 4 - วันที่ 02/11/2019
  • Lecture 5 - วันที่ 09/11/2019
  • Lecture 6 - วันที่ 16/11/2019
  • Lecture 7 - วันที่ 23/11/2019
  • Lecture 8 - วันที่ 30/11/2019
  • Lecture 9 - วันที่ 07/12/2019
  • Lecture 10 - วันที่ 14/12/2019
เริ่มตั้งแต่ : 12/10/2019
จนถึง : 14/12/2019
ทั้งหมด : 20 ชั่วโมง
เรียนวัน : เสาร์
ช่วงเวลา : 11:00-13:00
ราคา : 2,400 บาท
tutor-ครูต๋องแต๋ง